Keti Koti tafel
dinsdag 4 juni 2024 18:00 - 21:00
Locatie Bibliotheek Amstelveen Stadsplein
Categorie Volwassenen
Tags Evenement International Keti Koti Uitgelicht
Terug

Keti Koti tafel

Inloop vanaf 17.30 uur

Schuif aan bij de Keti Koti tafel, je bent van harte welkom.  
 
We leven in Amstelveen met veel verschillende nationaliteiten samen, ieder persoon heeft zijn/haar eigen unieke verhaal. Om elkaar beter te begrijpen en elkaar te leren kennen is het waardevol om onze verhalen met elkaar te delen.

Vanavond komen we samen om te praten over het thema binnen- en buitensluiten. We delen persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens in een open gesprek. Door naar elkaar te luisteren en onze gedachten te delen hopen we dat de Keti Koti tafel de Amstelveners dichter bij elkaar brengt.
 
Keti Koti tafel in het kort
Tijdens ons gesprek eten we samen een rituele maaltijd die ons herinnert aan het koloniale slavernijverleden. We luisteren naar het koor Fri Yeye die liederen zingt die werden gezongen op de plantages. Aan het begin en het einde wordt een aantal rituelen uitgevoerd.
De tafel is een ontmoeting tussen witte en zwarte Amstelveners en alle kleuren daar tussenin. We staan stil bij de hedendaagse gevolgen van het slavernijverleden. Op deze manier proberen we een toekomst te creëren waarin wederzijds begrip en medeleven leiden tot waardevolle inzichten. We zien je graag  aan onze Keti Koti Tafel!
 
Aanmelden
Aanmelden graag via dit aanmeldformulier.
Taal: Nederlands en Engels

Inloop vanaf 17.30 uur
Keti Koti tafel van 18.00 - 21.00 uur

Wil je meer weten over de Keti Koti Tafel kijk dan op www.ketikotitafel.nl
 
Deze bijzondere Keti Koti Tafel wordt je aangeboden door de Gemeente Amstelveen en de Bibliotheek Amstelland in samenwerking met de stichting Keti Koti Tafel.  De dialoogtafel vindt plaats in het kader van het landelijke Herdenkingsjaar Slavernijverleden.


 
Join us at the Keti Koti table, you are very welcome.
 
In Amstelveen, we live among a diverse tapestry of nationalities, each person carrying their own unique story. Despite our different backgrounds, we share a common past. To strengthen our connections and mutual understanding, there's immense value in sharing our personal narratives.

Tonight, we come together to speak about the theme of inclusion and exclusion and to learn about each other. Through open dialogue, we share personal experiences, memories, and feelings. By listening to each other and sharing our thoughts, we hope that the Keti Koti table will bring Amstelveners closer together.
 
What is a Keti Koti table
During our conversation, we will share a ritual meal that reminds us of the history of slavery. We will listen to the Fri Yeye choir singing songs that were sung on the plantations. A few rituals will be performed at the beginning and end.
The table is a meeting between white and black Amstelveners and people of all colors in between. We reflect on the contemporary consequences of the history of slavery. In this way, we try to create a future in which mutual understanding and compassion lead to valuable insights. We look forward to seeing you at our Keti Koti Table!
 
Registration
To attend, kindly register via this registration form.
Language: Dutch and English

Entry from: 17.30 h
Keti Koti table: 18.00 - 21.00h

If you want to know more about the Keti Koti Table, please visit www.ketikotitafel.nl
 
This special Keti Koti Table is offered to you by the Municipality of Amstelveen and the Amstelland Library in collaboration with the Keti Koti Table foundation. The dialogue table takes place as part of the national Commemorative Year of the History of Slavery.